บริการพิเศษ

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

DMG สามารถให้บริการพิเศษเพื่อช่วยรับมือความท้าทายในการก่อสร้างหรือการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงได้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว สมาชิกในทีมของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญรวมกันมากกว่า 100 ปี เรามีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แก้ไข และสร้างสรรค์วิธีการที่มีประสิทธิผลสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

01. สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น:

 • การตรวจสอบพลังงาน ข้อเสนอการประหยัดพลังงาน
 • การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • การประเมินทางกายภาพ: โครงสร้าง ระบบเชิงกล ระบบไฟฟ้า และระบบประปางทะเล ชั้นใต้ผิวดิน การกัดเซาะ
 • การวินิจฉัยโรค Sick Building
 • กลยุทธ์การปรับปรุงอาคาร

02. โครงการที่ได้เสนอไว้:

 • การเลียนแบบสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ความพร้อมของพื้นที่ การประเมินสิ่งทรงคุณค่าตามธรรมชาติ
 • การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ตามที่ระเบียบข้อบังคับกำหนดและตามความต้องการของลูกค้า)
 • การประเมินสิทธิ
 • การประมาณในการก่อสร้าง
 • การศึกษาวิธีการก่อสร้างและการใช้วัสดุก่อสร้าง
 • วิศวกรรมคุณค่า
 • การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวม
 • ข้อเสนอด้านพลังงานทดแทน
 • การวิเคราะห์ความยั่งยืนและวงจรชีวิต

03. การพัฒนาทั้งหมด:

 • การวางแผนหลักและการประเมินที่พัก
 • แผนงานของพื้นที่
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน
 • ระเบียบในการปฏิบัติงานร่วมกันและสายการบังคับบัญชาที่แนะนำ
 • การตรวจสอบบุคคลที่สาม การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ สัญญาอนุญาโตตุลาการ
ติดต่อเรา

DMG เชื่อว่าการบริหารการพัฒนาที่ดีเริ่มต้นด้วยการประชุมร่วมกันโดยบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

พื้นฐานด้านการออกแบบและวิศวกรรมของเราทำให้ DMG มีความสามารถในการจัดการกระบวนการพัฒนาและการออกแบบที่สมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การประกวดราคา การทำสัญญากับผู้ออกแบบ การดำเนินการ ไปจนถึงการบริหารขั้นตอนการออกแบบ

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน