การรับรองอาคารที่ยั่งยืน

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

อาคารที่ยั่งยืนมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำกว่า เป็นสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ และมีศักยภาพทางการตลาดที่ยอดเยี่ยม DMG ให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนและให้บริการรับรองอาคารของโครงการก่อสร้างใหม่และอาคารเดิมที่มีอยู่แล้ว

เราให้บริการให้คะแนนความยั่งยืนตามระบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง LEED, EDGE, WELL, TREES และ TRUE Zero Waste บริการของเราจะทำให้อาคารใช้พลังงานน้ำและวัสดุน้อยลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตและพัฒนาสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เราประสานงานกับทีมออกแบบเพื่อให้ทำงานออกแบบคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างที่ดีขึ้น

DMG ภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold ของโครงการรีสอร์ทซึ่งเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดต่อเรา
DMG Phuket Sustainable Building Certification

สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นใช้พลังงานจำนวนมากในการก่อสร้างและบำรุงรักษา

DMG จะช่วยหาวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของลูกค้าด้วยการวางแผนจากทรัพยากรที่เพรียบพร้อมและวิธีการจัดการโครงการที่ดี

DMG เป็นผู้นำด้านการรับรองอาคารที่ยั่งยืน

เหตุผลที่ควรรับรองอาคารของท่านด้วยระบบการให้คะแนนความยั่งยืน

 • ประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ประหยัดค่าน้ำประปา

 • เพิ่มจำนวนผู้พักอาศัย

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

 • ปรับปรุงสุขภาพของผู้อาศัย

 • ให้ผลประโยชน์ทางการตลาด
 • เพิ่มมูลค่าของสิ่งก่อสร้าง
 • สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร
 • ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่ออาคาร

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
(ความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน)

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เป็นผู้นำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระบบการรับรองอาคารเขียว ไม่มีระบบใดที่มีโครงการจดทะเบียนทั่วโลกไปมากกว่า LEED โดยอาคารที่ได้รับการรับรองโดย LEED ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงและช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการใช้พลังงานและน้ำน้อยลง อาคารที่ได้การรับรองโดย LEED ยังมีสภาพอากาศภายในที่ดีขึ้น จึงทำให้พนักงานเข้าทำงานมากขึ้นเพราะมีการป้องกันโรค Building Syndrome และทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของครอบครัว ทั้งหมดนี้เกิดจากการมุ่งเน้นไปที่อาคารที่ยั่งยืนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 • กระบวนการเชิงบูรณาการ
 • พื้นที่ที่ยั่งยืน
 • สถานที่และการขนส่ง
 • ประสิทธิภาพในการใช้น้ำ
 • พลังงานและชั้นบรรยากาศ
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
 • นวัตกรรมในการออกแบบ
 • ลำดับความสำคัญระดับภูมิภาค

EDGE-Excellence in Design for Greater Efficiencies
(ความเป็นเลิศในการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า)

EDGE คือระบบอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์สีเขียว ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) เพื่อส่งเสริมโครงการอาคารเขียวในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยใช้ระบบการให้คะแนนที่เรียบง่าย ซอฟต์แวร์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของ EDGE ช่วยให้ท่านสามารถกำหนดตัวเลือกที่ประหยัดต้นทุนที่สุดสำหรับแบบอาคารที่ประหยัดทรัพยากรของท่าน หากท่านใช้พลังงานน้ำและพลังงานสะสมรวมน้อยกว่าอาคารมาตรฐานอย่างน้อย 20% แสดงว่าโครงการของท่านเป็นไปตามมาตรฐาน EDGE

ซอฟต์แวร์ของ EDGE แสดงให้เห็นว่าการเลือกประหยัดพลังงานและน้ำเพียงไม่กี่วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอาคารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะถูกคำนวณอย่างรวดเร็วและแสดงค่าให้เห็นวิธีที่ประหยัดค่าใช่จ่ายในการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนมากที่สุด ผู้ออกจะแบบป้อนข้อมูลที่ตั้งอาคารและข้อมูลการออกแบบออนไลน์ โดยเลือกจากรายการคุณสมบัติที่ยั่งยืนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการประหยัดพลังงาน น้ำ และพลังงานสะสมรวม

TREES-Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability
(การจัดอันดับความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทย)

TREES (การจัดอันดับความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทย) เป็นระบบใหม่ที่มีรากฐานมาจาก LEED ขององค์กรอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (USGBC) ที่ปรับแต่งไว้เป็นพิเศษสำหรับประเทศไทย เช่นเดียวกับ LEED อาคารมาตรฐาน TREES ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเจ้าของอาคารประหยัดต้นทุน ระบบ TREES เป็นระบบที่ใช้คะแนน โดยโครงการต่าง ๆ จะได้รับคะแนนตามประเภทและมาตรการความยั่งยืนที่เลือก

ขณะนี้ระบบ TREES มีเฉพาะประเภทอาคารที่มีแล้วอยู่และอาคารที่ก่อสร้างใหม่และกำลังทำการพัฒนาเพื่อให้รวมถึงโครงการประเภทอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้

LEED มีการให้คะแนนหลายประเภทเพื่อช่วยในการออกแบบอาคารที่มีความยั่งยืน ซึ่งได้แก่

 • การบริหารจัดการอาคาร
 • พื้นที่และภูมิทัศน์
 • การประหยัดน้ำ
 • พลังงานและชั้นบรรยากาศ
 • วัสดุและทรัพยากร
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

TRUE ZERO WASTE (โปรแกรม TRUE สำหรับการรับรองการลดขยะเป็นศูนย์)

พื้นที่ที่ได้รับการรับรอง TRUE มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรมากขึ้น และช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินออมและแหล่งรายได้เพิ่มเติม ซึ่งการจำกัดวัฏจักรดังกล่าวเป็นการลดก๊าซเรือนกระจก จัดการความเสี่ยง ลดขยะและมลภาวะ ลงทุนทรัพยากรในท้องถิ่น สร้างงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับ บริษัท และชุมชนของตนมากขึ้น

TRUE เป็นแนวทางของระบบที่มุ่งเปลี่ยนวิธีที่วัสดุถูกใช้งานในสังคมที่ทำให้ไม่เกิดขยะ TRUE สนับสนุนการออกแบบวัฎจักรชีวิตของทรัพยากร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้ใหม่

TRUE ส่งเสริมกระบวนการที่คำนึงถึงวัฎจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในโรงงาน การใช้ระบบของ TRUE กับอาคารของท่านจะเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าท่านกำลังมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะอย่างไร

ระบบการก่อสร้าง WELL (สถาบัน WELL Building)

มาตรฐานอาคารของ WELL เป็นมาตรฐานแรกของอาคารที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้คนในอาคารเป็นพิเศษ WELL เป็นระบบที่ใช้การวัดประสิทธิภาพและหลักฐานในการวัดค่า การรับรอง และการตรวจสอบคุณสมบัติที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นผ่านทางอากาศ น้ำ อาหาร แสง สุขภาพ ความสะดวกสบาย และสภาพจิตใจ

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน