การจัดการงานก่อสร้างภูเก็ต

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

ตามที่ชื่อที่บ่งบอกไว้ ฝ่ายจัดการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ที่คอยตรวจตรา ยอมรับ ประสานงาน และเซ็นรับรองงาน วัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัย และวิธีการก่อสร้างของผู้รับเหมา คนงาน และผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ตำแหน่งผู้จัดการงานก่อสร้างมีความรับผิดชอบสูง ซึ่ง DMG ได้เลือกสรรค์ผู้ที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่น พร้อมกับความรู้รอบด้านและความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ของงานก่อสร้างมาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ

เรากำหนดให้ผู้จัดการงานฝ่ายก่อสร้างจะต้องมีความจำที่ดี ใส่ใจในรายละเอียด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี นอกจากจะมีความสามารถเชิงลึกเฉพาะด้านแล้ว ผู้จัดการงานฝ่ายก่อสร้างของ DMC ยังต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งเห็นได้จากการประสานงานด้วยความชัดเจน การกระตุ้นผู้ร่วมงานด้วยความเคารพ และการวางแผนด้วยความเข้าใจ ทั้งนี้ผู้จัดโปรเจคเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน วิธีการ การสื่อสาร ระยะเวลา และการอำนวยความสะดวกในการก่อสร้าง

ติดต่อเรา
Construction Management Phuket

ทีมฝ่ายจัดการงานก่อสร้างสามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับสภาพอากาศที่เลวร้าย หรือโรคระบาดก็ตาม ซึ่งผู้รับเหมาบางรายอาจจะโวยวายและเปลี่ยนแปลงแผนและรายละเอียดในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในนาทีสุดท้าย ทั้งผู้จัดการงานฝ่ายก่อสร้างและผู้จัดการโครงการล้วนมีความสำคัญต่องานที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่า DMG จะมีความคล่องแคล่วและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่ทั้งสองนี้ด้วยตนเอง แต่ผลงานที่น่าจดจำและประสบความสำเร็จที่ผ่านมาของเราเกิดจากการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นด้วย

ทั้งผู้จัดการงานฝ่ายก่อสร้างและผู้จัดการโครงการ ล้วนมีความสำคัญต่องานที่ประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จ แม้ว่า DMG จะมีความคล่องแคล่วและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่ทั้งสองนี้ด้วยตนเอง แต่ผลงานที่น่าจดจำและประสบความสำเร็จที่ผ่านมาของเราเกิดจากการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นด้วย

DMG เป็นผู้นำด้านการบริหารงานก่อสร้าง

บริการการบริหารงานก่อสร้างของ DMG ประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์ทางกายภาพ การศึกษาความสามารถในการเข้าถึง และความอ่อนไหวของสภาพโดยรอบพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ส่วนเชื่อมประสาน ความสามารถในการสร้าง และกำหนดการของงาน
 • การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ… ..
 • การให้คำแนะนำวิธีการก่อสร้าง
 • คำปรึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาของแผนงาน สภาพของพื้นที่ และข้อกังวลด้านความปลอดภัยในระหว่างการตรวจสอบการประกวดราคาของผู้รับเหมา
 • การกำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของผู้รับเหมา
 • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับความจำเป็นในการจำลองเหตุการณ์ กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบของบุคคลที่สาม การตรวจสอบ และการอนุมัติการแบบแผนของงาน
 • คำแนะนำเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้าง พลังงาน และการประหยัดน้ำในระหว่างการก่อสร้าง การจัดทำตารางการก่อสร้างพร้อมกำหนดช่วงเวลาของงาน การส่งมอบที่สำคัญ และขอบข่ายที่สำคัญอื่น ๆ ของแผนงาน
 • การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รั้ว การกักตุน ถนน และทางเดิน การระบายน้ำ พลังงาน การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ น้ำประปาและบริการชั่วคราวในพื้นที่
 • การจัดการตรวจสอบพื้นที่ การทดสอบ บันทึกประจำวัน รายงานรายเดือน คำร้องขอข้อมูล (คำร้องขอข้อมูลจากนักออกแบบ การสื่อสารในพื้นที่ (ขั้นตอนเพิ่มเติม รายงานการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด บันทึกการประชุม การเปิดให้ยื่นเสนอราคา ผู้เยี่ยมชม ฯลฯ ) การประชุมด้านความปลอดภัย การประชุมผู้รับเหมา เอกสารการเปลี่ยนแปลงของงาน และผลิตภัณฑ์ทดแทนทั้งหมด
 • การตรวจสอบงาน ขั้นตอนการออกคำสั่ง และใบรับรองของผู้รับเหมา
 • การเข้าร่วมการทดสอบและการประสานงานในการว่าจ้าง
 • การจัดเรียงข้อมูลที่สร้างขึ้น คู่มือเจ้าของอาคาร คู่มือผู้ใช้อาคาร ข้อมูลก่อนการก่อสร้าง และแผนขั้นตอนการก่อสร้าง

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน