DMG Thailand – Phuket Construction & Project Management2021-10-22T04:49:51+00:00

phuket sustainable property phuket sustainable property phuket sustainable property DMG ประเทศไทย Development Management Group (DMG) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยกลุ่มบุคคลหลายวิชาชีพที่ร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้บริการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาตรฐานระดับสูงในภูมิภาค บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป (DMG) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยกลุ่มบุคคลหลายวิชาชีพที่ร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้บริการด้านการบริหารและพัฒนาโครงการมาตรฐานสากลในภูมิภาค

วิธีการที่ยั่งยืนที่ปรึกษาด้านการออกแบบการรับรองมาตรฐาน LEED

บริการของเรา

DMG ประเทศไทย

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (DMG) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้างและการพัฒนาโครงการ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และให้บริการแก่เจ้าของโครงการ นักพัฒนา นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ รีสอร์ทและที่อยู่อาศัยระดับบน DMG เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ไม่ว่าโครงการของท่านจะเป็นการพัฒนาวิลล่าสุดหรูริมทะเลเพียงหลังเดียว หรือรีสอร์ทที่หวังให้ผลตอบแทนสูง DMG ก็จะช่วยท่านพัฒนาและยึดมั่นในเป้าหมายของท่าน โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสานฝันของท่านให้เป็นจริง

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการของเรา

DMG ช่วยท่านในเรื่องการออกแบบที่ยั่งยืน การบริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงการให้เกิดคุณภาพสูงสุด

Phuket Construction & Project Management

.01 การบริหารโครงการ

Phuket Construction & Project Management

.02 การบริหารงานก่อสร้าง

Phuket Construction & Project Management

.03 เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ บริหารและพัฒนาโครงการ

Sustainable Design Phuket

.04 การออกแบบและการให้คำปรึกษาอย่างยั่งยืน

DMG Phuket Sustainable Building Certification

.05 การรับรองอาคารที่ยั่งยืน

DMG Phuket Project Peer Reviews & Audits

.06 การพิจารณาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน
และการตรวจสอบโครงการ

.07 การรับรองอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน EDGE

DMG Phuket LEED certification thailand

.08 การรับรองอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน LEED

.09 การรับรองการลดของเสียให้เป็นศูนย์ TRUE ZERO WASTE

Well Building certification thailand

.10 การรับรองมาตรฐาน WELL

บริการของเรา

DMG ส่งมอบการออกแบบที่ยั่งยืน การจัดการงานก่อสร้าง และการบริการจัดการโครงการคุณภาพสูงสุด

วิธีการที่ยั่งยืนความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการของเรา

DMG มีความทุ่มเทเพื่อสามารถส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

นอกจากนี้ DMG ยังโดดเด่นกว่าบริษัทอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน เช่นการลดการใช้พลังงานต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก (ประมาณ 39% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในโลก) ทรัพยากรน้ำ วัสดุในการก่อสร้างและบำรุงรักษาจำนวน ด้วยการวางแผนที่ดี เครื่องมือในการบริหารกละจัดการโครงการที่เพียบพร้อม DMG จึงสามารถหาวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของลูกค้าได้

โครงการทั้งหมด
2021-10-22T06:25:31+00:00

โรสวูดภูเก็ต

เดอะโรสวูดภูเก็ต เป็นรีสอร์ทขนาด 71 ห้อง ที่ยอดเยี่ยม ตั้งอยู่บนหาดทรายที่มีความยาว 600 เมตร นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความหรูหราและความยั่งยืนสามารถไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน DMG มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

และที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของรีสอร์ทที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ โรสวูดภูเก็ตได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold และเป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรองมาตรฐาน LEED Gold นี้

2020-10-12T04:49:09+00:00

โครงการไพน์ทรี

ชื่อโครงการ: โครงการไพน์ทรี ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2554 ขนาด: 237,634 m2

2020-10-12T04:15:30+00:00

ภูเลบีชรีสอร์ท กระบี่ (ปัจจุบันคือ ริทส์ คาร์ลตัน)

ชื่อโครงการ: ภูเลบีชรีสอร์ท กระบี่ (ปัจจุบันคือ ริทส์ คาร์ลตัน) ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2548 ขนาด: 9,420M2

2020-09-27T10:31:38+00:00

วา อะเล รีสอร์ท หมู่เกาะมะริด

ชื่อโครงการ: วา อะเล รีสอร์ท หมู่เกาะมะริด ขอบเขต: หุ้นส่วนเจ้าของ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2561 ขนาด: 13 Hus

2020-09-23T07:00:52+00:00

โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นท์

Project Name: โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นท์
Scope: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดกา, รฝ่ายก่อสร้าง
Completion Date: พ.ศ. 2562
Size: 35,445 m2

2020-09-23T07:03:43+00:00

แสนสิริบ้านไม้ขาว ภูเก็ต

ชื่อโครงการ : แสนสิริบ้านไม้ขาว ภูเก็ต
ขอบเขต: ตัวแทนเจ้าของ
วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนธันวาคม 2020
ขนาด: 37,482 m2

2020-09-23T07:04:29+00:00

ลายันกรีนพาร์คเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต

ชื่อโครงการ: ลายันกรีนพาร์คเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ขอบเขต: บริการก่อนการเปิดใช้งาน และบริการเบื้องต้นของ EDGE
วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565
ขนาด: 27,500 m2

พันธกิจของเรา

พัฒนาสภาพแวดล้อมของการก่อสร้างที่ดีขึ้น

ภารกิจของ DMG มี 2 ข้อ:

1. DMG ยึดมั่นในเป้าหมายของท่านและใช้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสานฝันของท่านให้เป็นจริง

2. DMG มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการออกแบบที่ยั่งยืน เนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอันมีค่าของโลกใบนี้ได้ DMG จึงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้น้อยที่สุดและช่วยให้การสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นไปโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • วัตถุประสงค์: เพื่อดูแลผู้คน โลก และผลกำไร
  • เป้าหมาย: พัฒนาสภาพแวดล้อมของการก่อสร้างที่ดีขึ้น

  • วิสัยทัศน์: โลกที่ทุกโครงการมีความยั่งยืน
  • ค่านิยม: ทำให้ดีที่สุด ทำหน้าที่เพื่ออนาคต และแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
บทความของเรา

ข่าวโครงการและการก่อสร้างในภูเก็ต

ดูบทความทั้งหมด
Go to Top