DMG Thailand – Phuket Construction & Project Management2020-09-27T02:46:35+00:00

phuket sustainable property phuket sustainable property phuket sustainable property DMG ประเทศไทย Development Management Group (DMG) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยกลุ่มบุคคลหลายวิชาชีพที่ร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้บริการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาตรฐานระดับสูงในภูมิภาค บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

Development Management Group (DMG) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยกลุ่มบุคคลหลายวิชาชีพที่ร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้บริการพัฒนาคุณภาพการจัดการมาตรฐานระดับสูงในภูมิภาค

วิธีการที่ยั่งยืนที่ปรึกษาด้านการออกแบบการรับรองมาตรฐาน LEED

บริการของเรา

DMG ประเทศไทย

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (DMG) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้างและการพัฒนา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และให้บริการแก่เจ้าของ นักพัฒนา นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และผู้ซื้อและพัฒนารีสอร์ทและที่อยู่อาศัยสุดหรู DMG เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ไม่ว่าโครงการของท่านจะเป็นการพัฒนาวิลล่าริมทะเลเพียงหลังเดียวที่สร้างขึ้นอย่างยอดเยี่ยม หรือรีสอร์ทที่ให้ผลตอบแทนสูง DMG ก็จะยึดมั่นในเป้าหมายของท่าน และใช้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสานฝันของท่านให้เป็นจริง

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการของเรา

DMG ส่งมอบการออกแบบที่ยั่งยืน การจัดการงานก่อสร้าง และการบริการจัดการโครงการคุณภาพสูงสุด

Phuket Construction & Project Management

.01 การบริหารโครงการ

Phuket Construction & Project Management

.02 การจัดการงานก่อสร้าง

Phuket Construction & Project Management

.03 การเป็นตัวแทนลูกค้าและการจัดการการพัฒนา

Sustainable Design Phuket

.04 การออกแบบและการให้คำปรึกษาอย่างยั่งยืน

DMG Phuket Sustainable Building Certification

.05 การรับรองอาคารที่ยั่งยืน

DMG Phuket Project Peer Reviews & Audits

.06 การพิจารณาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน
และการตรวจสอบโครงการ

.07 การรับรองอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน EDGE

DMG Phuket LEED certification thailand

.08 การรับรองอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน LEED

.09 การรับรองการลดของเสียให้เป็นศูนย์

Well Building certification thailand

.10 การรับรองมาตรฐาน WELL

บริการของเรา

DMG ส่งมอบการออกแบบที่ยั่งยืน การจัดการงานก่อสร้าง และการบริการจัดการโครงการคุณภาพสูงสุด

วิธีการที่ยั่งยืนความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการของเรา

DMG มีความทุ่มเทเพื่อสามารถส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

นอกจากนี้ DMG ยังโดดเด่นกว่าบริษัทบริหารโครงการอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นใช้พลังงาน (ประมาณ 39% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในโลก) ทรัพยากรน้ำและวัสดุในการก่อสร้างและบำรุงรักษาจำนวนมหาศาล DMG จะช่วยสมาชิกของโครงการหาวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการวางแผนที่มีเครื่องมือเพรียบพร้อมและเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี

โครงการทั้งหมด
2020-09-23T07:02:53+00:00

โรสวูดภูเก็ต

เดอะโรสวูดภูเก็ต เป็นรีสอร์ทขนาด 71 ห้อง ที่ยอดเยี่ยม ตั้งอยู่บนหาดทรายที่มีความยาว 600 เมตร นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความหรูหราและความยั่งยืนสามารถไปด้วยกันได้อย่างกลมกลืน DMG มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

และที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของรีสอร์ทที่ได้รับรางวัลแห่งนี้ โรสวูดภูเก็ตได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold และเป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรองมาตรฐาน LEED Gold นี้

2020-10-12T04:49:09+00:00

โครงการไพน์ทรี

ชื่อโครงการ: โครงการไพน์ทรี ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2554 ขนาด: 237,634 m2

2020-10-12T04:15:30+00:00

ภูเลบีชรีสอร์ท กระบี่ (ปัจจุบันคือ ริทส์ คาร์ลตัน)

ชื่อโครงการ: ภูเลบีชรีสอร์ท กระบี่ (ปัจจุบันคือ ริทส์ คาร์ลตัน) ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2548 ขนาด: 9,420M2

2020-09-27T10:31:38+00:00

วา อะเล รีสอร์ท หมู่เกาะมะริด

ชื่อโครงการ: วา อะเล รีสอร์ท หมู่เกาะมะริด ขอบเขต: หุ้นส่วนเจ้าของ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2561 ขนาด: 13 Hus

2020-09-23T07:00:52+00:00

โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นท์

Project Name: โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นท์
Scope: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดกา, รฝ่ายก่อสร้าง
Completion Date: พ.ศ. 2562
Size: 35,445 m2

2020-09-23T07:03:43+00:00

แสนสิริบ้านไม้ขาว ภูเก็ต

ชื่อโครงการ : แสนสิริบ้านไม้ขาว ภูเก็ต
ขอบเขต: ตัวแทนเจ้าของ
วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนธันวาคม 2020
ขนาด: 37,482 m2

2020-09-23T07:04:29+00:00

ลายันกรีนพาร์คเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต

ชื่อโครงการ: ลายันกรีนพาร์คเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต
ขอบเขต: บริการก่อนการเปิดใช้งาน และบริการเบื้องต้นของ EDGE
วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565
ขนาด: 27,500 m2

พันธกิจของเรา

พัฒนาสภาพแวดล้อมของการก่อสร้างที่ดีขึ้น

ภารกิจของ DMG มีสองอย่าง:

1. DMG ยึดมั่นในเป้าหมายของท่านและใช้บุคลากรที่มีคุณภาพสูงและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสานฝันของท่านให้เป็นจริง

2. DMG มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการออกแบบที่ยั่งยืน เนื่องจากอาคารและสิ่งปลูกสร้างอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอันมีค่าของโลกใบนี้ได้ DMG จึงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้น้อยที่สุดและช่วยให้การสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นไปโดยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • วัตถุประสงค์: เพื่อดูแลผู้คน โลก และผลกำไร
  • เป้าหมาย: พัฒนาสภาพแวดล้อมของการก่อสร้างที่ดีขึ้น
  • วิสัยทัศน์: โลกที่ทุกโครงการมีความยั่งยืน
  • ค่านิยม: ทำให้ดีที่สุด ทำหน้าที่เพื่ออนาคต และแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น
บทความของเรา

ข่าวโครงการและการก่อสร้างในภูเก็ต

ดูบทความทั้งหมด
Go to Top