การออกแบบอย่างยั่งยืนและการให้คำปรึกษา

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

อาคารเขียวหรือการออกแบบอย่างยั่งยืนเป็นความพยายามในการสร้างอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาคารเขียวและอาคารที่ยั่งยืนใช้พลังงาน น้ำ และวัสดุน้อยลง อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บริการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนของ DMG จัดสรรค์อาคารที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มกำไรให้เจ้าของโครงการ และให้ผลประโยชน์ทางการตลาด
การออกแบบอย่างยั่งยืนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารใหม่ และยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมได้เช่นกัน

ติดต่อเรา
Sustainable Design Phuket

เจ้าของโครงการหลายรายเลือกใช้ระบบการรับรองอาคารเขียวจากสถาบันที่รับรองเพื่อให้ได้อาคารที่ยั่งยืน ระบบเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าอาคารมีความยั่งยืนมากขึ้นและให้ประโยชน์ทางการตลาดเพิ่มขึ้น DMG มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองซึ่งมีประสบการณ์ในระบบการรับรองอาคารที่ยั่งยืนมากมาย ได้แก่ LEED, EDGE, TREES, WELL และ TRUE Zero Waste โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Sustainable Building Certification ของเรา

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของอาคารเขียว:

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • เพิ่มจำนวนผู้พักอาศัย
 • เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและผลกำไร
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตลอดอายุการใช้งาน

ประโยชน์ทางสังคมของอาคารเขียว:

 • เสริมสร้างสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย
 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • ลดความสูญเสียจากการใช้งานสาธารณูปโภคพื้นญานในท้องถิ่น
 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารสีเขียว:

 • เพิ่มพูนและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำ
 • ลดปริมาณขยะ
 • อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

อาคารในในสหรัฐอเมริกา มีการบันทึกสถิติลดการใช้พลังงาน:

 • 39% ของการใช้พลังงานทั้งหมด
 • 68% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 • 30% ของขยะฝังกลบ
 • 38% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 12% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด

*ข้อมูลสถิติได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา

U.S. Environmental Protection Agency.

DMG มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ การก่อสร้างและการบริหารจัดการโครงการมาหลายทศวรรษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกเหนือจากการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภูมิภาคเป็นเวลาหลายปีแล้ว เรายังสามารถนำทักษะด้านภาษาและทักษะด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาคมาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่ากับบริษัทของท่านได้

หากท่านกำลังวางแผนที่จะพัฒนาโครงการในภูมิภาคนี้ DMG มีความยินดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของท่าน

DMG มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ การก่อสร้างและการบริหารจัดการโครงการมาหลายทศวรรษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนคุณภาพสูงในตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม ตลาดมีขนาดใหญ่มากจนเราต้องการการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพกับบริษัทอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เดียวกัน นอกเหนือจากการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภูมิภาคเป็นเวลาหลายปีแล้ว เรายังสามารถนำทักษะด้านภาษาและทักษะด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาคมาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่ากับบริษัทของท่านได้ หากท่านกำลังวางแผนที่จะพัฒนาโครงการในภูมิภาคนี้ DMG มีความยินดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนในภูมิภาคเอเชียของท่าน

นอกจากนี้หากท่านต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่กำลังต่อสู้กับความเชื่อที่ว่าการอนุรักษ์ส่งแวดล้อมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ท่านสามารถพูดคุยกับเราเกี่ยวกับกำไรที่ยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์รวมกว่า 100 ปีในการบริหารโครงการและประสบการณ์ 25 ปีในการบริหารจัดการโครงการ DMG พิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้ขัดต่อผลกำไร

ประโยชน์ของการออกแบบที่ยั่งยืน

DMG ตระหนักดีว่าอาคารและการพัฒนาจำเป็นต้องเป็นไปตามหลักสาม P

DMG ตระหนักดีว่าอาคารต่างๆ จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักสาม P: ให้บริการบ้านแก่ผู้คน (people) เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าสำหรับโลก (planet) และยังคงสามารถให้ผลกำไร (profit) แก่เจ้าของได้ ด้วยเหตุนี้ DMG สามารถช่วยท่านพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนที่สามารถให้ประโยชน์แก่เจ้าของโครงการดังต่อไปนี้

 • ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
 • ลดการใช้น้ำ
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการจัดสภาพแวดล้อมให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
 • เพิมมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
 • การลดของเสียจากการก่อสร้าง
 • อาคารสร้างจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เป็นมิตรกับทรัพยากรมากขึ้น
 • การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
sustainable design
sustainable design
บทบาทของเราในกระบวนการออกแบบ

มีหลายองค์ประกอบที่นำไปสู่การออกแบบอาคารที่ยั่งยืน DMG พร้อมที่จะช่วยแนะนำท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่การประเมินเบื้องต้นสำหรับการออกแบบที่ยั่งยืน ไปจนถึงการประสานงานทีมออกแบบเกี่ยวกับแนวคิดที่ยั่งยืนสำหรับโครงการและการตรวจสอบกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม DMG ใช้เครื่องมือเช่นการสร้างแบบจำลองพลังงาน การจำลองแสงเวลากลางวันและการสร้างแบบจำลองแสงเพื่อช่วยแนะนำทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของท่าน

การให้บริการอย่างยั่งยืนของ DMG มีดังนี้

 • การประเมินโครงการเพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน
 • การรับรอง LEED และ TREES
 • การสร้างแบบจำลองพลังงาน
 • การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นอย่างยั่งยืน
 • การออกแบบอาคารใหม่แบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
 • การปรุบปรุงสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • การวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การตรวจสอบพลังงานและการตรวจสอบอาคารเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ
 • การบริหารโครงการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้เรายังสนใจที่จะสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าอาคารเขียวเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดในเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ให้โอกาสเราเป็นสำนักงานในพื้นที่ของท่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน