การออกแบบและการให้คำปรึกษาอย่างยั่งยืน

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

อาคารสีเขียวหรือการออกแบบอย่างยั่งยืนเป็นความพยายามในการสร้างอาคารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อาคารสีเขียวและอาคารที่ยั่งยืนใช้พลังงาน น้ำ และวัสดุน้อยลง อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม บริการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนของ DMG จัดสรรค์อาคารที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มกำไรของเจ้าของ และให้ผลประโยชน์ทางการตลาด
การออกแบบอย่างยั่งยืนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบอาคารใหม่ได้ และยังสามารถใช้เพื่อปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ได้เช่นกัน

ติดต่อเรา
Sustainable Design Phuket

เจ้าของหลายรายเลือกใช้ระบบการรับรองอาคารเขียวของบุคคลที่สามเพื่อให้ได้อาคารที่ยั่งยืน ระบบเหล่านี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าอาคารมีความยั่งยืนมากขึ้นและให้ประโยชน์ทางการตลาดเพิ่มเติม DMG มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองซึ่งมีประสบการณ์ในระบบการรับรองอาคารที่ยั่งยืนมากมาย ได้แก่ LEED, EDGE, TREES, WELL และ TRUE Zero Waste โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ Sustainable Building Certification ของเรา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอาคารสีเขียว:

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • เพิ่มผลิตภาพของผู้อยู่อาศัย
 • เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและผลกำไร
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตลอดอายุการใช้งาน

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารสีเขียว:

 • เพิ่มพูนและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำ
 • ลดปริมาณขยะ
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตลอดอายุการใช้งาน
 • • อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ:

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารสีเขียว:

 • เพิ่มพูนและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้ำ
 • ลดปริมาณขยะ
 • อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ในสหรัฐอเมริกา อาคารมีส่วนใน:

 • 39% ของการใช้พลังงานทั้งหมด/li>
 • 68% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 • 30% ของขยะฝังกลบ
 • 38% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • 12% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด

*ภาพรวมสถิติและผลประโยชน์ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ

U.S. Environmental Protection Agency.

DMG มีประสบการณ์ด้านการออกแบบการก่อสร้างและการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกมาหลายทศวรรษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกเหนือจากการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภูมิภาคเป็นเวลาหลายปีแล้ว เรายังสามารถนำทักษะด้านภาษาและทักษะข้ามวัฒนธรรมมาใช้ในการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทของท่านได้

หากท่านกำลังวางแผนที่จะก่อตั้งในตะวันออกไกล จะพบว่า DMG อยู่ในทำเลที่ดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนในเอเชียของท่าน

DMG มีประสบการณ์ด้านการออกแบบการก่อสร้างและการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกมานานหลายทศวรรษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนคุณภาพสูงในตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม ตลาดมีขนาดใหญ่มากจนเราต้องการการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เดียวกัน นอกเหนือจากการทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภูมิภาคเป็นเวลาหลายปีแล้ว เรายังสามารถนำทักษะด้านภาษาและทักษะข้ามวัฒนธรรมมาใช้ในการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทของท่านได้ หากท่านวางแผนที่จะก่อตั้งในตะวันออกไกลแล้ว ท่านจะพบว่า DMG ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทุนในเอเชียของท่าน ซึ่งโอกาสนั้นมีล้นหลาม

นอกจากนี้หากท่านต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่กำลังต่อสู้กับความเชื่อที่ว่าการอนุรักษ์ส่งแวดล้อมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดใช้ประโยชน์จากการพูดคุยกับเราเกี่ยวกับกำไรที่ยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์รวมกว่า 100 ปีในการบริหารโครงการและประสบการณ์ 25 ปีในการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก DMG พิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้ขัดผลกำไร

ประโยชน์ของการออกแบบที่ยั่งยืน

DMG ตระหนักดีว่าอาคารและการพัฒนาจำเป็นต้องเป็นไปตามหลักสาม P

DMG ตระหนักดีว่าอาคารต่าง ๆ จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักสาม P: ให้บริการบ้านแก่ผู้คน (people) เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าสำหรับโลก (planet) และยังคงสามารถให้ผลกำไร (profit) แก่เจ้าของได้ ด้วยเหตุนี้ DMG สามารถช่วยท่านสร้างโครงการที่ยั่งยืนที่สามารถให้ประโยชน์แก่เจ้าของดังต่อไปนี้

 • ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
 • ลดการใช้น้ำ
 • ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจากการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
 • มูลค่าทางการเงินของอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
 • การลดของเสียจากการก่อสร้าง
 • อาคารสร้างจากวัสดุที่ทำให้สภาพแวดล้อมภายในที่ดีขึ้นและอื่น ๆ อีกมากมาย
 • เป็นมิตรกับทรัพยากรมากขึ้น
 • การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น.
sustainable design
sustainable design
บทบาทของเราในกระบวนการออกแบบ

มีหลายองค์ประกอบที่นำไปสู่การออกแบบอาคารที่ยั่งยืน DMG พร้อมที่จะช่วยแนะนำท่านในทุกขั้นตอนตั้งแต่การประเมินเบื้องต้นสำหรับการออกแบบที่ยั่งยืน ไปจนถึงการประสานงานทีมออกแบบเกี่ยวกับแนวคิดที่ยั่งยืนสำหรับโครงการและการตรวจสอบกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม DMG ใช้เครื่องมือเช่นการสร้างแบบจำลองพลังงาน การจำลองแสงเวลากลางวันและการสร้างแบบจำลองแสงเพื่อช่วยแนะนำทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของท่าน

การให้บริการอย่างยั่งยืนของ DMG มีดังนี้

 • การประเมินโครงการเพื่อการออกแบบที่ยั่งยืน
 • การรับรอง LEED และ TREES
 • การสร้างแบบจำลองพลังงาน
 • การให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นอย่างยั่งยืน
 • การออกแบบอาคารใหม่แบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
 • การปรุบปรุงสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • การวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การตรวจสอบพลังงานและการตรวจสอบอาคารเพื่อลดต้นทุนการดำเนินการ
 • การบริหารโครงการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้เรายังสนใจที่จะสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสีเขียวเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดในเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ให้โอกาสเราเป็นสำนักงานในพื้นที่ของท่านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน