มาตรฐานอาคารของ WELL

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

มาตรฐานอาคารของ WELL คืออะไร

มาตรฐานอาคาร WELL มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนภายในอาคาร
WELL เป็นมาตรฐานแรกที่ผนวกสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เข้ากับการออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการดำเนินงานของอาคาร WELL มีแนวทางที่ครอบคลุมในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการพัฒนาที่ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย WELL มุ่งเน้นไปที่ผู้คนในอาคารซึ่งแตกต่างจาก LEED หรือการรับรองอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มาตรฐานอาคาร WELL ใช้ระบบอิงประสิทธิภาพในการวัด การรับรอง และการตรวจสอบผลกระทบของอาคารต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความยั่งยืนของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

ติดต่อเรา
Well Building certification thailand

WELL เป็นเครื่องมือชั้นนำในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในอาคารทั่วโลก

ที่ DMG เราสามารถช่วยในการลงทะเบียนสำนักงาน อาคาร หรือพื้นที่อื่น ๆ ของท่าน เพื่อใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นของ WELL ในการยกระดับสุขภาพและประสบการณ์ของมนุษย์ผ่านการออกแบบ

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน