มาตรฐานอาคารของ WELL

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

มาตรฐานอาคารของ WELL คืออะไร

มาตรฐานอาคาร WELL มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนภายในอาคาร

WELL เป็นมาตรฐานแรกที่ผนวกสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เข้ากับการออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการดำเนินงานของอาคาร WELL มีแนวทางที่ครอบคลุมในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการพัฒนาที่ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย WELL มุ่งเน้นไปที่ผู้คนในอาคารซึ่งแตกต่างจาก LEED หรือการรับรองอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มาตรฐานอาคาร WELL ใช้ระบบอิงประสิทธิภาพในการวัด การรับรอง และการตรวจสอบผลกระทบของอาคารต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความยั่งยืนของผู้อยู่อาศัยในอาคาร

ติดต่อเรา
Well Building certification thailand

WELL เป็นมาตฐานชั้นนำในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของอาคารทั่วโลก

เราสามารถช่วยท่านในการจัดการ อาคาร สำนักงาน หรือพื้นที่อื่นๆ ของท่าน เพื่อให้เข้าข่ายตามข้อกำหนดต่างๆ ของ WELL เพื่อให้เกิดการยกระดับสุขภาพและการใช้ชิวติที่เกิดคุณค่ามากขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน