Development Management Phuket2021-10-22T04:07:41+00:00
DMG ประเทศไทย

ทำไมจึงควรเลือก DMG

DMG มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อการพัฒนาโครงการโครงการให้มีคุณภาพสูงที่สุด ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด นอกจากนี้ DMG ยังโดดเด่นกว่าบริษัทอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน เช่นการลดการใช้พลังงานต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันมีการใช้พลังงานในปริมาณมาก (ประมาณ 39% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในโลก) ทรัพยากรน้ำ วัสดุในการก่อสร้างและบำรุงรักษาจำนวน ด้วยการวางแผนที่ดี เครื่องมือในการบริหารกละจัดการโครงการที่เพียบพร้อม DMG จึงสามารถหาวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามความต้องการของลูกค้าได้

การจัดการโครงการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต: DMG ใช้หลักการจัดการโครงการของ Procore Technology ที่เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของโครงการด้วยการจัดเก็บข้อมูลโครงการไว้บนอินเทอร์เน็ต และ Procore ยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมออกแบบ ผู้จัดการโครงการ และผู้รับเหมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Development Management Phuket

ติดต่อเราวันนี้

Development Management Thailand
Development Management Thailand
Development Management Thailand
การบริหารโครงการ

DMG ในฐานะผู้นำด้านการบริหารโครงการ:

ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป (DMG) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยกลุ่มบุคคลหลายวิชาชีพที่ร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้บริการด้านการบริหารและพัฒนาโครงการมาตรฐานสากลในภูมิภาค กลุ่มบุคคลดังกล่าวที่มีส่วนร่วมสำคัญกับบริษัทมีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานมากกว่า 70 ปี

DMG มีประสบการณ์หลายด้าน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพาณิชย์ การออกแบบที่อยู่อาศัย และการบริหารงานก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปี:

 • อาคารร้านอาหาร (42)
 • การพัฒนารีสอร์ท (8)
 • วิลล่าสำหรับครอบครัวเดี่ยว (180+)
 • ศูนย์การค้า (2)
 • โรงเรียน (2)
 • ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน
 • การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value Engineering)
 • การจัดการด้านสัญญา
 • การตรวจสอบการใช้พลังงาน

DMG มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการโครงการ ที่มีประวัติที่ยาวนานและประสบความสำเร็จมาแล้วใน 6 ประเทศ ทำให้สามารถให้บริการด้านการบริหารงาน พัฒนาโครงการ และจัดการงานก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

การบริหารงานพัฒนา

DMG ผู้นำด้านการบริหารและพัฒนาโครงการ

ประสบการณ์การบริหารและพัฒนาโครงการที่ผ่านมาของ DMG ประกอบด้วย:

 • การจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนารีสอร์ทและการศึกษาความเป็นไปได้ (4)

 • การจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับสูง การนำเสนอ และการศึกษาความเป็นไปได้ (6)

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนแม่บทโครงการพัฒนาสถานศึกษา – การสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา (6)

 • การบริหารและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (6)

 • การบริหารและพัฒนาโครงการห้างสรรพสินค้า (3)

Development Management Phuket
Development Management Thailand
Development Management Phuket
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR)

อ่าวป่าตอง และอ่าวไตรตรัง ถูกคุกคามจากหลายปัจจัย เช่น กิจกรรมการพัฒนาที่ดินที่ไม่เหมาะสม การท่องเที่ยว และภัยธรรมชาติมานานนับ 10 ปี นอกจากนี้การพัฒนาที่ดินอย่างขาดความรับผิดชอบ การกัดเซาะ และน้ำเสียจากแผ่นดิน ได้ทำลายปะการังและกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติของแนวปะการัง

อ่านเพิ่มเติม
บทความของเรา

ข่าวโครงการและการก่อสร้างในภูเก็ต

ดูบทความทั้งหมด
Go to Top