การบริหารโครงการในภูเก็ต

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

DMG Thailand เป็นทีมบริหารโครงการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า: DMG มุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีพร้อมที่สุดแก่ลูกค้าใน 4 ด้านหลัก:

 1. การประสานงานการออกแบบ
 2. การจัดทำงบประมาณโครงการ
 3. การวางแผนโครงการ และ
 4. คุณภาพมาตรฐานระดับสูง
  โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับแต่ละเรื่องที่เปลี่ยนไปตามช่วงต่างๆ ของโครงการตามความจำเป็น:
  a.) การออกแบบ
  b.) ก่อนการก่อสร้าง
  c.) การก่อสร้าง
  d.) การส่งมอบ และ
  e.) ระยะเวลาการรับประกัน

สนับสนุนทีมออกแบบ: DMG

มีประสบการณ์การทำงานที่ทีมออกแบบโครงการสามารถใช้นวัตกรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและระยะเวลาของลูกค้าได้ ซึ่ง DMG ที่เป็นผู้จัดการโครงการ บริหารการยื่นเสนอราคา เจรจากับที่ปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตย์และที่ปรึกษาด้านการออกแบบอื่นๆ ในนามของลูกค้า ตรวจสอบ อนุมัติ และติดตามการเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาโครงการทั้งหมด

ติดต่อเรา
DMG Phuket Project Management

ทีมของ DMG อุทิศทรัพยากรและความทุ่มเทลงไปในโครงการทั้งหมดของเราเป็นอย่างมาก

เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดมา
โครงการของ DMG และการบริหารงานก่อสร้างในภูเก็ต

วิธีการการบริหารโครงการ การวางแผนงาน การออกแบบ และการก่อสร้างอาคารของโครงการในภูเก็ต

การเลือกใช้ทีมก่อสร้าง: DMG เข้าใจถึงความจำเป็นในการมองหาทีมงานก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการ เราจึงทำการคัดเลือกเบื้องต้น การจัดประมูล การเจรจาต่อรอง และกำหนดรูปแบบการประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและตัวแทนของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน

หน้าที่ของผู้จัดการโครงการในการบริหารงานก่อสร้าง: เมื่อผู้รับเหมาเริ่มทำงานแล้ว DMG ในฐานะที่เป็นผู้จัดการโครงการจัดการ จะทำการติดต่อทางการค้าทั้งหมดระหว่างผู้รับเหมาและลูกค้า บทบาทผู้จัดการโครงการที่ DMG ให้ความสำคัญมากที่สุดในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่:

  • การประสานงานและการสื่อสารภายในโครงการ
  • การออกแบบ คุณภาพ และการตรวจสอบแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย
  • การติดตามความคืบหน้าและการเบิกจ่ายเงินของโครงการ
  • การประมาณการกระแสเงินสด จัดทำรายงานและบันทึกการเบิกจ่ายเงิน
  • การปฏิบัติตามแผนงานและกำหนดระยะเวลาการทำงาน
  • การให้สิทธิ์และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
  • ความปลอดภัยและการละเมิดกฎในที่ทำงาน
  • การส่งมอบงาน การแก้ไขข้อบกพร่อง การคืนเงินค้ำประกัน
  • การรับประกันและความรับผิดชอบ
Project Management Phuket
Project Management Phuket
Project Management Phuket

กล่าวโดยย่อคือในฐานะผู้จัดการโครงการและผู้จัดการงานก่อสร้าง DMG บริหารการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ และทำให้ความฝันของลูกค้าและวิสัยทัศน์ของทีมออกแบบเป็นจริงในระดับคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

แม้ว่าโครงการทั้งหมดล้วนมีปัญหาความท้าทาย แต่ทีมงานของ DMG มีประสบการณ์การก่อสร้างรวมกันมากกว่า 100 ปี ซึ่งหมายความว่า DMG สามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อเวลา งบประมาณ และคุณภาพได้ และระบบการจัดการงานก่อสร้างที่ใช้มาอย่างยาวนานของเราจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า

การบริหารโครงการ (ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งใหม่)

DMG เข้าใจดีว่าการปรับปรุง ซ่อมแซมและตกแต่งใหม่มีความสำคัญต่อเจ้าของโครงการและผู้ปฏิบัติงาน เราสามารถบริหารโครงการและกำหนดแผนงานเพื่อให้รบกวนผู้อยู่อาศัยน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

การปรับปรุง ซ่อมแซมและตกแต่งใหม่เป็นโครงการที่ท้าทาย DMG จึงใช้ทีมงานที่มีความยืดหยุ่นและมีประสบการณ์ในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

DMG เป็นผู้นำด้านการบริหารโครงการในภูเก็ต

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องใช้:

 • กลไกที่ซับซ้อนในการทำนายและควบคุมรูปแบบ งบประมาณ ระยะเวลา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 • บุคลากรที่เหมาะสมและมีทักษะการบริหารจัดการในทุกสภาพแวดล้อมที่มีความหลายทางวัฒนธรรม
 • มีรูปแบบการสื่อสาร การประสานงานในโครงการที่ดีเยี่ยม และมีอุปกรณ์ ในการบันทึกข้อมูลที่ผ่านการทดสอบมาอย่างดี
 • การใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกำไรแก่โครงการ
 • การจัดการฐานข้อมูลการออกแบบและรายละเอียดเฉพาะที่อัปเดตและละเอียดถี่ถ้วน
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัย:

  • Procore
  • AutoCAD
  • Revit
  • Sketchup
  • MS Project
  • ZOOM, Google Meet, WeChat
 • การเปรียบเทียบมูลค่าทางวิศวกรรมที่ทำให้เกิดกำไรและการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน
 • การจัดการเรื่องข้อกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ ของท้องถิ่นนั้นๆ
Project Management Phuket
หลักการจัดการโครงการ 3 ประการ

ทีมงานก่อสร้างของ DMG และทีมบริหารโครงการในภูเก็ตมุ่งเน้นไปที่การรักษาองค์ประกอบสำคัญของงานความต้องการของลูกค้า (แผนงานของโครงการ) งบประมาณ (แผนต้นทุน) และกำหนดการ (ไทม์ไลน์) ในขณะที่รักษาคุณภาพที่ต้องการควบคู่กันไปด้วย ประเด็นสำคัญทั้ง 3 นี้ มักเรียกว่าหลักการจัดการโครงการ 3 ประการ ซึ่งต้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน