การบริหารงานพัฒนาและการเป็นตัวแทนของลูกค้า

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

ไม่ว่าจะในฐานะทีมบริหารงานพัฒนาขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้หลากหลาย หรือในฐานะตัวแทนลูกค้าในที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง DMG ก็ทุ่มเทให้กับความฝันของท่านเป็นอย่างมาก

ตามที่แสดงในใบรายการโครงการ DMG มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในภูมิภาคมากมาย เช่น ที่อมันปุรี จอมช้าง เคปโซล แหลมสน อ่าววอเตอร์ฟอลล์ หาดนอร์ธ และอ่าวเอเมอรัลด์ โดยการเป็นส่วนหนึ่งที่ใกล้ชิดในการพัฒนารีสอร์ทและวิลล่าของภูเก็ตมาเกือบ 30 ปี ทำให้เรามีความรอบรู้ในเรื่องโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาในภูมิภาคนี้ และสามารถให้ความรู้เชิงลึกในท้องถิ่นที่มีคุณค่าและคำแนะนำด้านการบริหารแก่เจ้าของที่ดินและนักพัฒนาได้ เราเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนานอกสถานที่สำหรับนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางครั้งในฐานะตัวแทนของเจ้าของ / ลูกค้า และบางครั้งในฐานะผู้จัดการฝ่ายพัฒนา

ติดต่อเรา
Construction Management Phuket

DMG เชื่อว่าการจัดการในฐานะการพัฒนาที่ดีเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันโดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

พื้นฐานด้านการออกแบบและวิศวกรรมของเราทำให้ DMG มีความสามารถในการจัดการกระบวนการพัฒนาและการออกแบบที่สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การประกวดราคา การทำสัญญากับผู้ออกแบบ การดำเนินการ และการบริหารด้านการออกแบบ

ที่มาและแนวคิดของการพัฒนา

Depending upon when DMG is engaged in the Genesis/Conception of the Development; DMG can offer the following formative services to help the Developer delineate, research and affirm the Project’s Primary Goals re: the five following broad categories:

โครงการพัฒนาทั้งหมด ไม่ว่าเป็นส่วนบุคคลหรือหรูหราเพียงใด ล้วนต้องการขอบข่ายทางการค้า ด้านงบประมาณ ระยะเวลา และคุณภาพ ยิ่งคำจำกัดความของความสำเร็จทางการค้าชัดเจนมากเท่าไหร่ DMG ก็จะสามารถบริหารงานพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น DMG ได้ทำการวิจัยและกำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาขนาดใหญ่หลายอย่างซึ่งได้กำหนดนิยามของ “ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์”ไว้ เราได้จัดการและเผยแพร่รายงานการศึกษาและการตรวจสอบดังต่อไปนี้

 • การกระจายของตลาดเป้าหมาย คุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ และสมมติฐานเรื่องส่วนแบ่งในตลาด
 • กลยุทธ์การจัดหาที่ดิน การเช่าระยะยาว การเป็นพันธมิตรกับชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราสกุลเงิน และกลยุทธ์การขายและการซื้อ
 • การกำหนดเป้าหมายงบประมาณตามจริงสำหรับต้นทุนการพัฒนาทั้งหมด เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การออกแบบ ที่ปรึกษาการให้สิทธิ (การประเมิณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การขออนุญาต) การก่อสร้าง และช่วงก่อนการซื้อขาย
 • เงินสดสำหรับการก่อสร้าง ต้องมีการคาดการณ์ และการประมาณราคาว่าโครงการจะมีเงินสดเป็นบวกเมื่อเทียบกับยอดขายแล้วได้เมื่อไหร่
 • งบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายหลังการก่อสร้าง งบการใช้พลังงาน การบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา และการจัดการทรัพย์สิน
 • การเขียนโปรแกรม การกำหนดแผนงาน การแบ่งช่วงขั้นตอน การให้สิทธิ์และขอใบอนุญาต การครบกำหนดของการออกแบบและการก่อสร้าง

หลังจากการซื้อที่ดิน DMG จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของพื้นที่ที่พักที่เลือก ในขั้นตอนการวางแนวคิดก่อนที่การออกแบบจะเสร็จสมบูรณ์ ต้องมีการสำรวจ วัดผล และแจ้งให้กับทีมออกแบบและการตลาดทราบถึงข้อจำกัด ความท้าทาย และคุณลักษณะต่าง ๆ
การตรวจสอบพื้นที่ที่สมบูรณ์จะต้องครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

 • การตรวจสอบชั้นใต้ดินและธรณีเทคนิค: โอกาสการเกิดการกัดเซาะ การระบายน้ำตามธรรมชาติ
 • แหล่งน้ำ: บ่อน้ำ รูสูบน้ำ น้ำพุ ระดับน้ำใต้ดิน การกักเก็บและเก็บรักษาน้ำฝน
 • การตรวจสอบทางธรณีวิทยาทางทะเล ความเสียหายของแนวปะการัง และการฟื้นฟู
 • การศึกษาคุณภาพดิน หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นและความแน่นของดินที่ได้จากการบดอัด กำลังในการรับน้ำหนัก การจัดภูมิทัศน์การกักเก็บน้ำ ศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างดิน การซึมผ่านของน้ำ และปัญหาน้ำสีเทา พื้นที่สีน้ำตาล
 • คุณภาพอากาศ รูปแบบสภาพอากาศ รูปแบบของลม มลภาวะ ช่วงอุณหภูมิ ช่วงความชื้น ปริมาณฝุ่นละออง การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ผู้ที่อยู่โดยรอบ
 • การศึกษาสิ่งทรงคุณค่าตามธรรมชาติ: พืชพรรณ สัตว์ป่า แสงแดด หินที่อยู่บนพื้นดิน ภูมิประเทศ ทิวทัศน์ ต้นไม้ใหญ่ ศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พันธุ์พื้นเมือง และสิ่งมีชีวิตที่รุกรานพื้นที่
 •  ศักยภาพของการใช้งานเทคโนโลยีที่ยั่งยืน: กำลังไฟฟ้าในพื้นที่: ลม แสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขนาดเล็ก คลื่น: พลังงานที่ใช้ในพื้นที่: ความร้อนใต้ดิน ปั๊มความร้อน ความดันอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาสด ๆ
 • การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ง สวนสาธารณะ สิ่งทรงคุณค่าตามธรรมชาติ ความบันเทิง และอาหาร

นักพัฒนาส่วนใหญ่เห็นว่าการออกแบบเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในโครงการใด ๆ และเป็นสิ่งที่สร้างความน่าดึงดูด ความสวยงาม และจินตนาการ หากไม่มีการจัดแสดงการออกแบบที่สวยงามและสร้างสรรค์แล้ว การพัฒนาอาจพลาดตลาดเป้าหมายของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิง แต่มีเพียงการพัฒนาส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถให้นักออกแบบสามารถใช้งบประมาณได้โดยอิสระ และยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ง DMG มักจะแนะนำนักออกแบบอย่างต่อเนื่อง ให้คงไว้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของพวกเขา โดยไม่ใช้งบประมาณของเจ้าของมากเกินจำเป็น

คำแนะนำในการออกแบบที่ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาต้องการมีดังนี้

 • จัดทำตารางที่พัก โปรแกรมพื้นที่ โครงสร้าง และองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของอาคาร ในการพัฒนาในช่วงต้นของขั้นตอนกำหนดแนวคิดของการออกแบบ
 • จัดทำรายชื่อที่ปรึกษาด้านการออกแบบทั้งหมด และกำหนดเวลาการนัดหมายที่เหมาะสม โดยแจ้งรายละเอียด / ความคาดหวังของงานที่ชัดเจนและไม่ทับซ้อนกัน
 • กำหนดตารางเวลาและกำหนดการอนุมัติขั้นตอนการออกแบบที่สมบูรณ์ในทุกขั้นตอน และกำหนดบทลงโทษในกรณีที่งานไม่เสร็จสำหรับนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบพิเศษ นักออกแบบด้านเทคนิค และนักออกแบบที่มีกรรมสิทธิ์ในผลงานลงไปในเอกสาร
 • สมาชิกแต่ละคนในทีมออกแบบต้องได้รับคำสั่งที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับขอบข่ายของแบบของงาน กำหนดการส่งมอบเอกสาร รายละเอียดพื้นฐาน และการประสานงานดังต่อไปนี้
  ก. แนวคิด การถ่ายทอดแนวคิด และแบบร่างของงาน
  ข. แผนผังการออกแบบ แผนงานหลัก ภาพประกอบ และ การสื่ออารมณ์
  ค. ภาพร่างการพัฒนาการออกแบบ: (แผนงานหลัก แบบแผนชั้นล่าง การแบ่งส่วนตามทิศ ประตู หน้าต่าง และตารางความสำเร็จของงาน ชั้นที่ยกสูง รายละเอียดและการคำนวณ) ตัวอย่างและการคำนวณ
  ง. ภาพร่างของงานที่เป็นไปตามข้อกำหนด และเอกสารที่ต้องยื่น
  จ. แบบแผนการก่อสร้างที่ใช้ในการประเมินและประกวดราคา แบบจำลอง และคำร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
  ฉ. แบบแผนที่ใช้ในการก่อสร้าง คำร้องขอเข้าร่วม ภาพร่าง ตัวอย่างที่ผ่านการอนุมัติ แบบสำหรับการก่อสร้างที่ผ่านการอนุมัติ และแบบจำลองที่ผ่านการอนุมัติ
  ช.การอนุมัติแบบที่เขียนขึ้นหลังจากการก่อสร้างเสร็จสิ้น
  ญ. การแจกเอกสารการบำรุงรักษา
 • การทำงานของนักออกแบบทุกคนจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของนักพัฒนา ที่มุ่งสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่เสริมสร้างวิถีชีวิต ความยั่งยืนด้านพลังงาน สุขภาพ และคุณภาพของแสงและอากาศที่ดีต่อสุขภาพ  มีความเป็นส่วนตัวและสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ในเวลาเดียวกัน และมีความสมดุลกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (และสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคาร์บอน ขยะสุทธิ และน้ำเป็นศูนย์ และประหยัดพลังงานหากสามารถทำได้)

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน