การรับรองอาคารสีเขียวของ EDGE

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

EDGE คืออะไร

การรับรอง EDGE นี้ จะให้ไว้แก่นักพัฒนาโครงการที่ดำเนินกลยุทธ์เพื่อลดการใช้พลังงาน เลือกวัสดุก่อสร้างที่มีพลังงานสะสมรวมน้อย และลดการใช้น้ำในอาคาร

โปรแกรมซอฟต์แวร์ EDGE ช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกวิธีที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการออกแบบอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากร หากโครงการใดใช้พลังงาน น้ำ และพลังงานสะสมรวมในวัสดุก่อสร้างน้อยลง 20% ก็ถือว่าโครงการนั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน EDGE

ติดต่อเรา

EDGE ช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุน ดึงดูดลูกค้า และแสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซอฟต์แวร์ EDGE แสดงให้เห็นว่าการเลือกที่จะใช้การประหยัดพลังงานและน้ำเพียงไม่กี่วิธีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ

ทำไมจึงควรเลือก EDGE

EDGE ช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุน ดึงดูดลูกค้า และแสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซอฟต์แวร์ EDGE แสดงให้เห็นว่าการเลือกที่จะใช้การประหยัดพลังงานและน้ำเพียงไม่กี่วิธี สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ การประหยัดค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณอย่างรวดเร็วและแสดงผลให้เห็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืน นักออกแบบจะป้อนข้อมูลที่ตั้งอาคารและข้อมูลการออกแบบออนไลน์ โดยเลือกจากรายการคุณสมบัติที่ยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การประหยัดพลังงาน น้ำ และพลังงานในตัวสะสมรวม เมื่อผลลัพธ์ที่ได้จากซอฟต์แวร์ได้รับการอนุมัติแล้ว โครงการก็จะสามารถยื่นขอรับใบรับรองได้

ประโยชน์ของใบรับรอง EDGE ประกอบด้วย

 • ส่งสัญญาณเชิงบวกให้กับนักลงทุน
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีกำไรและนำไปสู่การขยายตัวของธุรกิจ

 • เพิ่มมูลค่าของอาคาร

 • เพิ่มระดับการควบคุมและความสอดคล้องกันของค่าใช้จ่ายในอาคาร

 • ส่งเสริมประสิทธิภาพในการก่อสร้างและแรงงาน

 • ช่วยสร้างแบรนด์แห่งความยั่งยืนขององค์กร

EDGE สามารถดำเนินการและใช้ได้ในทุกช่วงของอาคาร สามารถนำไปใช้กับอาคารที่มีอยู่แล้วซึ่งมีการวางแผนการปรับปรุงครั้งใหญ่ และอาคารสร้างใหม่

ขั้นตอนการขอใบรับรอง EDGE

กระบวนการรับรองของ EDGE ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

 1. สอบถาม: ติดต่อบริษัทรับรองธุรกิจที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GBCI) และยื่นแสดงความสนใจในการรับรองโครงการของท่าน แล้วทาง GBCI จะตรวจสอบตรวจสอบและรับรองต้นทุนของโครงการ
 2. สร้าง: สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ออนไลน์และป้อนข้อมูลโครงการลงในซอฟต์แวร์ EDGE ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการที่ยั่งยืนสำหรับการออกแบบที่เลือก และชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของโปรแกรมหรือไม่
 3. เลือก: ติดต่อผู้ตรวจสอบจากทาง EDGE เพื่อตรวจสอบเอกสารของโครงการว่าตรงตามข้อกำหนดของ EDGE หรือไม่
 4. ใช้: ผู้ตรวจสอบจากทาง EDGE ส่งข้อมูลเพื่อให้หุ้นส่วนของ EDGE ตรวจสอบ
 5. รับรอง: รับใบรับรอง EDGE จากหุ้นส่วนของ EDGE (ผู้รับรอง)

ทำไมจึงควรเลือก DMG

จ้าหน้าที่ของ DMG ได้รับการฝึกอบรมในการใช้ระบบ EDGE ในฐานะผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ DMG ยังมีประสบการณ์การออกแบบอย่างยั่งยืนมายาวนานหลายปี และสามารถให้คำแนะนำในการเลือกมาตรการที่ตรงตามข้อกำหนดของ EDGE ได้มากที่สุด

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน