อีโครีสอร์ท (14 ห้อง)

ชื่อโครงการ: วา อะเล รีสอร์ท หมู่เกาะมะริด

ขอบเขต: หุ้นส่วนเจ้าของ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2561

ขนาด: 13 Hus