เรสซิเด้นท์

ชื่อโครงการ:  Villa Fah Sai, Phuket

ขอบเขต: 

วันที่เสร็จสมบูรณ์:

ขนาด: