เรสซิเด้นท์

ชื่อโครงการ: ลายันกรีนพาร์คเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2563

ขนาด: 2260 m2