เรสซิเด้นท์

ชื่อโครงการ: เรยันเอสเตท

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2539

ขนาด: 37,482 m2