เรสซิเดนซ์

ชื่อโครงการ: สามศาลา ภูเก็ต

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2549

ขนาด: 1,520 M2