รีสอร์ทแอนด์สปา (เฟส 2 เท่านั้น)

ชื่อโครงการ: ภูเลบีชรีสอร์ท กระบี่ (ปัจจุบันคือ ริทส์ คาร์ลตัน)

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2548

ขนาด: 9,420M2