รีสอร์ทและศูนย์กีฬา

ชื่อโครงการ: ธัญญปุระ ไหหลำ ประเทศจีน

ขอบเขต: ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน

วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนกันยายน 2566

ขนาด: 22,000 m2