เรสซิเด้นท์

ชื่อโครงการ: ทรายขาว ภูเก็ต

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2548

ขนาด: 1,300 M2