เรสซิเด้นท์ (7)

ชื่อโครงการ: จอมช้างนาคาเล ภูเก็ต

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2549

ขนาด: 1,400 M2