การบริหารโครงการในภูเก็ต

By |2021-10-22T03:21:02+00:00กันยายน 24th, 2020|บริการรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต|

การบริหารโครงการในภูเก็ต บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด DMG Thailand เป็นทีมบริหารโครงการชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า: ...

ปิดความเห็น บน การบริหารโครงการในภูเก็ต

การบริหารงานก่อสร้าง

By |2021-10-27T03:57:35+00:00สิงหาคม 29th, 2020|บริการรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต|

การบริหารงานก่อสร้าง บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ที่คอยตรวจสอบ อนุมัติ ...

ปิดความเห็น บน การบริหารงานก่อสร้าง

การพัฒนาโครงการและการเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ

By |2021-10-22T03:49:55+00:00สิงหาคม 28th, 2020|Uncategorized @th|

การพัฒนาโครงการและการเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ว่าจะในฐานะทีมบริหารงานพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ หรือในฐานะตัวแทนเจ้าของโครงการบ้านเดี่ยวระดับบน DMG ...

ปิดความเห็น บน การพัฒนาโครงการและการเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการ

การออกแบบอย่างยั่งยืนและการให้คำปรึกษา

By |2021-10-22T06:51:01+00:00สิงหาคม 27th, 2020|บริการรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต|

การออกแบบอย่างยั่งยืนและการให้คำปรึกษา บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด อาคารเขียวหรือการออกแบบอย่างยั่งยืนเป็นความพยายามในการสร้างอาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาคารเขียวและอาคารที่ยั่งยืนใช้พลังงาน น้ำ ...

ปิดความเห็น บน การออกแบบอย่างยั่งยืนและการให้คำปรึกษา

การรับรองอาคารที่ยั่งยืน

By |2021-10-22T06:40:19+00:00สิงหาคม 26th, 2020|บริการรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต|

การรับรองอาคารที่ยั่งยืน บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด อาคารที่ยั่งยืนมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำกว่า เป็นสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพ และมีศักยภาพทางการตลาดที่ยอดเยี่ยม DMG ...

ปิดความเห็น บน การรับรองอาคารที่ยั่งยืน

การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องของโครงการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

By |2021-10-22T06:17:02+00:00สิงหาคม 25th, 2020|Uncategorized @th|

การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องของโครงการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ DMG การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องของโครงการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ...

ปิดความเห็น บน การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องของโครงการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

การรับรองอาคารสีเขียวของ EDGE

By |2021-10-22T04:14:40+00:00สิงหาคม 24th, 2020|บริการรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต|

การรับรองอาคารสีเขียวของ EDGE บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด EDGE คืออะไรการรับรอง EDGE นี้ ...

ปิดความเห็น บน การรับรองอาคารสีเขียวของ EDGE

การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของ LEED

By |2021-10-22T05:58:26+00:00สิงหาคม 23rd, 2020|บริการรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต|

การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของ LEED บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด LEED คืออะไร LEED ซึ่งย่อมาจาก ...

ปิดความเห็น บน การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของ LEED
Go to Top