คอนโดมิเนียม

ชื่อโครงการ: โลตัสการ์เด้น ภูเก็ต

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2550

ขนาด: 9,000 M2