เรสซิเด้นท์

ชื่อโครงการ: โรสวูด ภูเก็ต เรสซิเด้นท์, ภูเก็ต

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดกา, รฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2562

ขนาด: 35,445 m2