คอนโดเทล

ชื่อโครงการ: ลายันกรีนพาร์คเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต

ขอบเขต: บริการก่อนการเปิดใช้งาน และบริการเบื้องต้นของ EDGE

วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565

ขนาด: 27,500 m2