การรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวของ LEED

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

LEED คืออะไร

LEED ซึ่งย่อมาจาก Leadership in Energy & Environmental Design (ความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) เป็นระบบการรับรองอาคารที่ยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ซึ่งในทุก ๆ วันจะมีพื้นที่อาคารสีเขียวประมาณ 2.2 ล้านตารางฟุต ที่ได้รับการรับรอง

โปรแกรมการรับรองของ LEED เป็นโปรแกรมชั้นนำระดับนานาชาติสำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารอย่างยั่งยืน การได้รับการรับรองจาก LEED เปรียบเสมือนได้รับการรับรองว่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งเจ้าของอาคารและผู้ดำเนินการได้เป็นอย่างมาก

ระบบของ LEED มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ได้กับอาคารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักส่วนตัว ศูนย์ข้อมูล โรงแรม หรืออาคารสำนักงาน

 • BD + C: การออกแบบและก่อสร้างอาคาร: การก่อสร้างและปรับปรุงใหม่
 • O + M: อาคารที่มีอยู่และการบำรุงรักษา
 • ND: การพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง
 • Homes: ที่อยู่อาศัย
 • ID + C: การออกแบบภายในและก่อสร้าง

การได้รับการรับรองจาก LEED จะให้ผลประโยชน์ด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลได้ และแสดงประสิทธิภาพของอาคารให้เห็นได้โดยตรง

ติดต่อเรา

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญจาก LEED ที่สามารถช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับรองได้

นำเสนอแนวทางแก่เจ้าของอาคารและทีมออกแบบ และให้คำแนะนำตลอดกระบวนการสร้าง ตั้งแต่การออกแบบขั้นต้นไปจนถึงการก่อสร้าง

LEED ส่งเสริมการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืนโดยตระหนักถึงประสิทธิภาพของอาคารในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • กระบวนการเชิงบูรณาการ
 • พื้นที่ยั่งยืน
 • สถานที่และการขนส่ง
 • ประสิทธิภาพของการใช้น้ำ
 • พลังงานและชั้นบรรยากาศ
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร
 • นวัตกรรมในการออกแบบ

กระบวนการรับรอง LEED จะให้คะแนนโครงการโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพโดยรวมในระดับต่าง ๆ ซึ่งระดับการรับรองและคะแนนของ LEED มีดังนี้

 • LEED certified – 40 ถึง 49 คะแนน
 • LEED Silver – 50 ถึง 59 คะแนน
 • LEED Gold – 60 ถึง 69 คะแนน
 • LEED Platinum – 80 ถึง 110 คะแนน
ทำไมจึงควรเลือกการรับรองมาตรฐานจาก LEED

การรับรองของ LEED มอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายให้กับเจ้าของ

 • การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนมากขึ้น
 • ประสิทธิภาพการสร้างที่ดีขึ้น ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง
 • มูลค่าทรัพย์สินที่มากขึ้น
 • อัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น
 • สภาพแวดล้อมภายในที่ดีขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัย ทำให้เกิดงานมากขึ้น

ทำไมจึงควรเลือก DMG

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญจาก LEED ที่สามารถช่วยเหลือในทุกด้านของกระบวนการรับรองได้ บริการดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ LEED การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานเอกสาร และบริการวิเคราะห์สำหรับอาคารที่มีอยู่และอาคารที่กำลังจะสร้างขึ้น เราชี้แจงแนวทางแก่เจ้าของอาคารและทีมออกแบบ และให้คำแนะนำตลอดกระบวนการสร้าง ตั้งแต่การออกแบบขั้นต้นไปจนถึงการก่อสร้าง

DMG ให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนเพื่อให้รีสอร์ทให้ได้รับการรับรองระดับ LEED Gold เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

DMG สามารถให้บริการรับรองของ LEED ได้ดังนี้

 • การให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบ
 • การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ LEED
 • บริการก่อนการออกแบบของ LEED
 • การบริหารโครงการของ LEED
 • จัดการงานก่อสร้างของ LEED
 • บริการหลังการเข้าพักของ LEED
 • การบริหารการรับรองโครงการของ LEED

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน